Công nghệ sản xuất

Công nghệ sản xuất

     Xác định nguyên liệu đầu vào quyết định rất lớn đến chất lượng sản phẩm chính vì vậy đầu năm 2017, Nam Trung Nghệ An đã đầu tư 1 dây chuyển tuyển rửa nguyên liệu đầu vào với năng xuất 50 tấn/giờ. Nguyên liệu sau khi qua công đoạn này sẽ hoàn toàn loại bỏ các tạp chất hữu cơ có thể còn sót lại sau quá trình tuyển chọn lần 1.
 

Dây chuyền tuyển chọn nguyên liệu đầu vào
 

     Nhằm đáp ứng nhu cầu cũng như càng ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như đau dạng hóa sản phẩm của công ty, năm 2015-2016 có thể coi là năm bản lề đối với công ty. Công ty đã quyết định thay thế 02 dây chuyền sản xuất bột đá cũ bằng 2 dây chuyền đồng bộ nghiền bột đá siêu mịn Model 2015. Nhờ đó năng xuất hàng tháng của nhà máy đã tăng lên mức 6000 tấn bột chưa tráng phủ và 3000 tấn bột tráng phủ.Dây chuyền nghiền bột đá siêu mịn 1395 - Model 2015


Dây chuyền tráng phủ acid stearic SLG 3-600 Model 2016


Hệ thống điều khiển trung tâm

 

     Toàn bộ dây chuyền sản xuất đều được kiểm soát tự động tại phòng điều khiển đội ngũ vận hành nhiều kinh nghiệm tạo điều kiện nâng cao năng suất của toàn hệ thống.