Tụ bù, Bộ chuyển đổi ngồn tự động ATS, Thiết bị điện

Chính sách hỗ trợ địa phương có khoáng sản

Có hiệu lực từ ngày 15/01/2017, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, trong đó đáng chú ý là quy định về điều kiện để hộ kinh doanh được khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, khai thác tận thu khoáng sản và hỗ trợ địa phương có khoáng sản được khai thác. Ảnh minh họa. Cụ thể, phải có báo cáo kinh tế kỹ thuật khai th