Đá vôi trắng kích thước 5 - 60mm

Đá vôi trắng kích thước 5 - 60mm

Đá vôi trắng kích thước 5 - 60mm

  • Xuất xứ : Nam trung nghệ an
  • Tình trạng : Sẵn sàng
  • Mã sản phẩm: dv

         Với công nghệ khai thác tiên tiến và hiện đại quy trình quản lý chất lượng chặt chẽ, sản phẩm Đá vôi trắng của Nam Trung Nghệ An luôn cho chất lượng cao và ổn định.